Holistische visie

Een holistische levensovertuiging geeft aan dat alles met elkaar verbonden is. Deze verbondenheid zorgt voor harmonieuze bewegingen. Het een kan niet zonder het ander.

In de Westerse wereld zijn we deze verbondenheid en harmonie kwijtgeraakt. Onze wereld draait om het individu. Het contact met de wereld om ons heen is vaak oppervlakkig. Er is een JIJ en een IK. Het WIJ beweegt niet meer op harmonieuze wijze met elkaar, omdat we ons niet meer verbonden voelen met de wereld om ons heen. Ook als individu laten we de verbondenheid tussen onze gedachten, gevoelens en ons fysieke lichaam los. We leven in ons hoofd en kiezen ervoor om niet te luisteren naar ons lichaam. 

Hierdoor creëren we blokkades in ons lichaam, die zich bijvoorbeeld kunnen uiten in de welbekende ‘knoopjes’ of gespannen spieren. 

Mijn visie:

Als holistisch masseur wil ik jou door middel van massage weer bewust laten worden van je lichaam. In de massage gaan we samen het lichaam verkennen en uitvinden wat er allemaal te voelen is. 

Wanneer je klachten in het lichaam ervaart, besteden we hier aandacht aan. Ik ben er niet op gericht je klacht weg te nemen, maar wil je juist uitnodigen hier naartoe te bewegen en te leren luisteren naar het lichaam. Op die manier kun je ervaren wat de klacht precies inhoudt en waar deze vandaan komt. 

Ik wil je uitnodigen om te leren luisteren naar het ritme van jouw lichaam, want ik geloof dat jouw lichaam je heel veel te vertellen heeft.